دیجی همیار فروشگاه محصولات و خدمات زنان کارآفرین ایران زمین است.

تولید و ارایه محصولات و خدمات ما در ایران نزدیک دو دهه سابقه دارد.

ارزش های حرفه ای فروشگاه عبارتند از :

شما مجموعه ای از محصولات و خدمات را در فروشگاه دیجی همیار مشاهده خواهید کرد که صد در صد ایرانی و خلق شده‌ی زن ایرانی در نقاط مختلف کشور است.

محصولات یا خدمات در مناطق مختلف کشور با توجه به ذائقه و فرهنگ آن منطقه تولید یا ارایه می شوند.

آنچه در فروشگاه مشاهده می کنید و روزانه تکمیل می شود محصول 1200 گروه استارت آپی زنان کارآفرین است.

مالک معنوی، تجاری و فنی این وب سایت شرکت فناوران سپید می باشد