تابلو فرش منظره رودخانه1493


1,800,000 تومان

تابلو فرش منظره رودخانه ساخته دست و با استفاده از نخ های ابریشمی و رنگ های زیبا می باشد.